Start a new topic

Sikkerhetskamera

Kan man stanse kameraenes opptak når man er hjemme? Det er jo lite interessant at kameraet filmer meg hver gang jeg går forbi med plenklipperen :D


1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment